Dövme nedir? Dövme çeşitleri

Dövme tarihçesi ve dövme modellerine bakış.

Dövmenin geçmişi eski çağlara dayanır, öyle ki isimden bile önce..İnsanlar ve kavimler kendini ifade etmenin ve tanımlamanın en kolay yolu olarak yıllar boyu dövmeyi kullandılar. Bazı kavimlerde acı ile tanışmanın savaştaki başarının ve gücün sembolu olduğuna inandılar.Dövme tarzları, bu şekilde doğmuş birbirinden bu şekilde kavimlere göre ayrılmıştır..Eski zamanlardaki imkanlarla uygulamalar günümüzden oldukça farklıydı: dağlama, kesme, kamış kullanarak cilt altına boya verme şeklindeki acı verici yöntemler savaşçıların dayanıklıklarınıda test ederdi, işlenen motiflerin onlara ait bir alfabe gibi anlamları olurdu.

Bunun dışında dövme birçok toplulukta şifa ve doğa üstü güçler için kullanılmıştır, hatta dini inançlarda ibadet olarakta kullanıldığı görülmüştür.. Günümüzde hala bazı topluluklar bu geleneklerini devam ettirmekte olduğundan dövmelerine bakarak hangi topluluğa ait olduklarını anlayabiliyoruz..

İnsanların dövme yaptırmaya olan tutkuları günümüzde
dövmenin bu kadar gelişmesine sebep olmuştur.. İnsanların ne olduğunu bile bilmeden hala bu kavimlerin dövmelerini yaptırmak istemeleri bu büyünün hiçbir zaman bozulmadığını gösteriyor..

Türkiye’nin ve diğer müslüman ülkelerin dövme tarzları yoktur bunun sebebi islamda resim yapmanın ve resim asmanın günah olduğu gibi batıl inanışların dövmeyi de günah olarak yansıtmasıdır..

Günümüzde teknoloji dövmede acıyı minimuma indirdi ve dövmeye olan ilgi dahada katlanarak devam ediyor..

Burada da görselliğin dövmede ne kadar ön planda olduğunu görüyoruz.bu açıdanda kozmetik ve estetiğin doğuşuna dövme sebep olmuştur diyebiliriz..

Muamma olan konu:”dövme, soyu geçmişe dayanan içgüdüsel bir istekmidir? yoksa günümüzde sadece bir akımmıdır?” eğer bunu bir akım yada moda olarak değerlendirmeye kalkarsak şu soru ortaya çıkar:”günümüz teknolojisiyle yapılabilen realistik 3 boyutlu dövmeler neden hala mauri gibi kabile dövmelerinin önüne geçemiyor”

Belli başlı eski dövme akımları şu şekildedir:tribal dövme, mauri dövme, yakuza dövme, uzakdoğu, celtik, indian dövme, hint dövme, oldschool dövme

Belli başlı yeni dövme akımları şu şekidedir: newschool dövme, realistik dövme, darkside dövme,biomekanik,bioorganik